OBRIM LES PORTES ALS DRETS

Carrer de Viladomat, 217, Barcelona, Espanya
Filed on 16 / 03 / 2021
Arquivado...
Atingidos
€ 1.225
Minimum
€ 6.305
ótimo
€ 15.762
21 Apoiadores
Contributing € 5
Adhesiu Antiracista

Com a forma d'agraïment pel teu suport t'oferim un meravellós adhesiu creat per Descontrol Editorial amb diferents dissenys de temàtiques antiracistes.

700x0/3-95.png)700x0/2-136.png)700x0/1-250.png)

> 00 Apoiadores
Contributing € 10
Làmina Antiracista

Com a forma d'agraïment pel teu suport t'oferim una meravellosa làmina -póster- creada per Col·lectiu Bauma amb tres dissenys originals de temàtiques antiracistes. Una d'elles il·lustrarà la campanya #PadroXTotes que busca garantir el dret a l'empadronament a totes les residents de tots els municipis catalans.

> 00 Apoiadores
Contributing € 20
Una bossa "surt del codi" + un adhesiu

Com a forma d'agraïment pel teu suport t'oferim una bossa de roba "Surt del codi" (humor dedicat a les juristes)
+
Un meravellós adhesiu creat per Descontrol Editorial amb diferents dissenys de temàtiques antiracistes.

> 02 Apoiadores
Contributing € 30
2 adhesius + 2 làmines antiracistes

Com a forma d'agraïment pel teu suport t'oferim dos meravellosos adhesius creats per Descontrol Editorial amb diferents dissenys de temàtiques antiracistes.
+
Dues meravelloses làmines -pósters- creades per Col·lectiu Bauma amb tres dissenys diferents originals de temàtiques antiracistes.

> 03 Apoiadores
Contributing € 50
Formació en dret d'estrangeria + 2 adhesius

Com a forma d'agraïment pel teu suport t'oferim un accés al curs anual que fem de formacions en dret d'estrangeria. Solen ser 6 sessions amb professionals que ensenyen diferents temàtiques referides al dret d'estrangeria i al dret d'asil. Aquí la programació de l'últim curs:
https://twitter.com/fundacioficat/status/1332044410725556225

  • Dos meravellosos adhesius creats per Descontrol Editorial amb diferents dissenys de temàtiques antiracistes.

> 03 Apoiadores
Contributing € 100
3 adhesius + 2 làmines antiracistes + Agraïment infinit per la solidaritat

Tres meravellosos adhesius creats per Descontrol Editorial amb diferents dissenys de temàtiques antiracistes.
+
Dues meravelloses làmines -pósters- creades per Col·lectiu Bauma amb tres dissenys diferents originals de temàtiques antiracistes.
+
Agraïment infinit per la solidaritat

> 03 Apoiadores
Contributing
> 00 Apoiadores

About this project

Fem possible l'acompanyament sociojurídic a persones migrades i refugiades a través de la Fundació FICAT
Tarefa Minimum ótimo
Advocada coordinadora del projecte
Amb una jornada de 38.5h setmanals seria la persona encarregada de coordinar el projecte d'acompanyament sociojurídic a persones migrades i refugiades. Aquest valor donaria suport a la remuneració d'aquesta persona, no cobriria l'import total.
€ 5.800
Comissió de Goteo per l'import mínim
Comissió de Goteo per l'import mínim
€ 300
Comissió de la transferència bancària per l'import mínim
Comissió de la transferència bancària per l'import mínim
€ 5
2 advocades col·laboradores
Amb una jornada de 20 hores a la setmana, es tractaria de les advocades que s'encarreguin d'acompanyar el projecte.
€ 9.000
Comissió de Goteo per l'import addicional
Comissió de Goteo per l'import addicional
€ 450
Comissió transfarència bancària importo addicional
Comissió transfarència bancària importo addicional
€ 7
Material Minimum ótimo
Recompensas
Les bosses de tela, els adhesius i les làmines seran encarregades a Editorial Descontrol i Col·lectiu Bauma.
€ 200
Total € 6.305 € 15.762
Imprescindível
Adicional

General information

El Servei sociojurídic que ofereix la Fundació Ficat va tenir els seus inicis l'any 1996, i per tant, té una vocació de permanència en el temps que ha permès l'especialització del servei adaptada a les necessitats dels usuaris/es. L'objectiu principal és donar resposta de forma integral a les consultes sociojurídiques tot promovent el coneixement de l'entorn de proximitat i els recursos tant municipals com d'altres entitats existents.

La nostra intervenció es realitza setmanalment a la seu de Ficat o amb conveni amb altres entitats amb horari a convenir. En cas que, la persona beneficiaria sigui derivada per part d'una entitat, enviem la fitxa de derivació corresponent per tenir informació addicional sobre la consulta i fer un seguiment continuat amb el professional de referència.

El servei sociojurídic ofereix una atenció personalitzada i individual que afavoreix l'apoderament dels usuaris/es amb la finalitat que entenguin en quina situació es troben, quines són les seves opcions, les conseqüències d'iniciar o no un procediment judicial o un tràmit administratiu. Ajudant-los a la vegada a contenir les seves ansietats, pors i frustracions en les quals es troben en molts casos, donat que la manca de coneixement jurídic en relació a la pròpia situació administrativa augmenta el risc de casos d'irregularitat sobrevinguda. En últime, l'objectiu de l'acompanyament sociojurídic és avançar cap a la autonomia i la plena ciutadania de totes les persones residents a la ciutat, independentment de la seva situació administrativa (persones estrangeres, persones en situació irregular ...).

Main features and goals of the crowdfunding campaign

Es tracta d'un servei gratuït, de prevenció i detecció de necessitats que es complementa amb altres serveis especialitzats de la ciutat amb els que treballem en xarxa de forma continuada amb la finalitat d'evitar duplicitat del servei per tal d'aprofitar al màxim els recursos que poden oferir-se en cada un d'ells. La intervenció individual té conseqüències comunitàries arribant a l'entorn més immediat, difonent la informació rebuda i oferint un espai on plantejar i resoldre la situació personal concreta, passant d'un rol passiu a un rol actiu.

OBJECTIUS:

  • Buscar la manera d'oferir una acollida digna a les persones migrades i refugiades.

- Poder oferir un acompanyament sociojurídic personalitzat, que escolti enlloc d'oferir una bateria de serveis que moltes vegades no s'adequen a les necessitats de les persones migrades i refugiades.

  • Detectar les necessitats de les persones que acompanyem per poder garantir l'accés a drets fonamentals com l'educació, la salut, el treball o un habitatge digne.

Why this is important

Segons dades de l'últim informe publicat per l'ACNUR sobre tendències globals, en l'actualitat ens trobem amb els nivells de desplaçaments més alts registrats fins al moment. Una xifra sense precedents de 79,5 milions de persones desplaçades a causa dels conflictes, persecució, violència i violació de Drets Humans en el país d'origen. El resultat ha sigut una xifra rècord de desplaçaments forçats amb una clara repercussió per als països d'acollida.

Si la gente del Sur global tuvieran asegurado todo lo que la gente blanca tiene asegurado en el Norte global, tu crees que se irían?

Miriam Miranda, líderesa del poble garífuna i defensora dels drets humans d'Hondures.

En l'àmbit estatal, les últimes dades publicades pel Ministeri d'Interior de forma provisional que comprenen el període de l'1 de gener fins al desembre de 2019 constaten el gran nombre de sol·licituds d'asil presentades amb un total de 118.264, essent les comunitats autònomes de Madrid i Catalunya les que registren el nombre més alt. Les nacionalitats amb més persones sol·licitants de protecció internacional han estat Veneçuela, Colòmbia, Hondures, Nicaragua i el Salvador principalment per la crisi econòmica, social i política i per la violència i persecució per part dels agents tant estatals com no estatals. Tenint en compte les dades exposades, creiem necessària l'especialització del servei per donar resposta a nivell jurídic i social al col·lectiu, amb informació sobre el procediment de sol·licitud de protecció internacional, la preparació del relat i l'entrevista, la derivació a serveis municipals i a d'altres entitats per l'atenció social i psicològica dels usuaris. Aquest eix del projecte ofereix atenció a les persones que es troben tant en els nostres dispositius d'acollida com a persones derivades per part d'altres entitats o dispositius municipals.

Els col•lectius i persones beneficiaries a les que s’adreça aquests servei són:
**1. Persones sol·licitants i beneficiàres de protecció internacional

  1. Joves migrants sols
  2. Persones estrangeres en situació de vulnerabilitat entesa en sentit ampli es a dir, del factor econòmic, polític i social.
  3. Qualsevol col•lectiu o persones en risc de vulnerabilitat**

Team and experience

L'equip de Ficat està format principalment per juristes i professionals de l'àmbit social, amb una sòlida experiència en l'assessorament sociojurídic, dret penitenciari i penal, estrangeria, formació i acollida social.

Equip Tècnic

Pamela Bellagamba, Coordinadora
Noemi Morell, Coordinadora programa de formació
Sara Beltran Santiago, Coordinadora projecte sociojurídic
Miquel Salbanyà Rovira, Jurista
Silvia Sala Llach, Jurista
Berta Camprubí Pàmies, Comunicació
Montserrat Tafalla, Colaboradora
Hind El Atiki, Colaboradora
Marina Graciani González, Colaboradora
Paola Melina Endara, Colaboradora
Nataliia Shostak, Departament d'Administració
Germán Daniel López, Educador
Nagore Iruretagoyena Otegui, Educadora
Lorena Argente Mollà, Educadora
Alicia Sànchez Masip, Colaboradora

La nostra seu està situada a C/ Viladomat, 217 – Ent.B - 08029 Barcelona.

Els/les professionals i voluntaris/es que intervenen i acompanyen a la Fundació FICAT, a part de tenir els conceptes jurídics i tècnics, es formen en acompanyament psicosocial de forma complementària. Conscients de les especificitats i problemàtiques que s'atenen regularment, es preveu la calendarització de tres sessions anuals de supervisió d'equip amb servei extern especialitzat, per tal de teixir estratègies sociojurídiques comunes específiques per a persones en risc d'exclusió social. D'altra banda totes les intervencions estan fomentades en la transversalitat, l'apoderament i la presa de consciència i responsabilitat alhora de prendre decisions amb relació a la seva casuística personal.

Social commitment